Portal - Korzenna
polski Strona główna / Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019
Piątek - 18 stycznia 2019 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
[historia] [Wydarzenia 2017/2018] [Galeria 2017/2018] [Wydarzenia 2016/2017] [Galeria 2016/2017] [Wydarzenia 2015/2016] [Galeria 2015/2016] [nauczyciele] [samorząd] [rozbudowa szkoły] [sport szkolny] [księga gości] [Konkursy tematyczne - Archiwum] [Europejskie projekty edukacyjne] [budowa hali sportowej] [absolwenci] [Programy profilaktyczne] [Tematy projektów edukacyjnych w gimnazjum] [Plan lekcji] [Muzyka] [Bliżej ludzi, bliżej nieba] [Mieć wyobraźnię miłosierdzia] [Sukcesy uczniów - Archiwum] [Projekty 2014] [Wykaz podręczników 2015/2016] [Dni wolne od zajęć] [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014.” ] [Doradztwo zawodowe] [Konkursy - Archiwum] [Projekty gminne] [Galeria 2014/2015] [Wydarzenia-2014/2015] [wydarzenia - archiwum] [Galeria zdjęć -Archiwum] [kontakt] [Ankieta] [Gminny Konkurs Języka Niemieckiego] [Międzyszkolny Przegląd Literacki] [Gminny Konkurs Ekologiczny] [Konkursy 2017] [Sukcesy uczniów - 2017] [Klasa zerowa -podręczniki] [Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019]
Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019
Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019


Wnioski:


1. Wniosek o przyjęcie dziecka do kl.I.doc
   pobierz plik

2
. Zgłoszenie dziecka do kl.I.doc    pobierz plik 

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.doc   pobierz plik 

Zarządzenia:

1. Rozporządzenie MEN postępowanie rekrutacyjne. pdf      pobierz plik

2. Zarządzenie.pdf    pobierz plik

3. Uchwała Rady Gminy-kryteria rekrutacji do kl. I.pdf     pobierz plik

4. Uchwala Rady Gminy - kryteria rekrutacji do przedszkoli.pdf     pobierz plik

Projekt "Raz, dwa trzy - do przedszkola chodź i Ty".

Rekrutacja do projektu „Raz, dwa, trzy, do przedszkola chodź i Ty”

W związku z realizacją projektu pn.„Raz, dwa, trzy, do przedszkola chodź i Ty” współfinansowanego z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi PriorytetowejWiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, informujemy, iż prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci w wieku 2,5-6 lat do:

1)      Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej- 25 miejsc

2)      Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mogilnie- 25 miejsc

3)      Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach – 25 miejsc

 

Rodzice  lub opiekunowie, którzy będą się  ubiegać o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego mogą składać w sekretariatach ww. szkół w godzinach od 7.00-15.00 wymagane dokumenty (istnieje możliwość przesłania dokumentacji pocztą – liczy się data wpływu do ww. szkoły), od dnia 01 marca 2018 r. do dnia  19 marca 2018 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r. Biuro projektu w Urzędzie Gminy Korzenna pełni jedynie funkcję przekazywania wypełnionych przez Rodziców/prawnych opiekunów formularzy zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły, której owe zgłoszenie dotyczy. (Biuro projektu czynne w dni robocze w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15-15.15).

Wszelkich informacji w sprawie rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych  szkół. 

Kryteria i terminy rekrutacji „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty”.

 

Niżej dokumenty do pobrania.Regulamin i
załączniki:


1. Regulamin uczestnictwa    Regulamin.pdf

2. Kwestionariusz-zgloszeniowy    zał1.pdf

3. Oświadczenie uczestnika projektu   zał2.pdf

4. Oświadczenie - kwalifikowalność dziecka  zał3.pdf 

5. Oświadczenie  o wielodzietnosci rodziny kandydata   zał4.pdf

6. Oświadczenie  o samotnym wychowywaniu kandydata   zał5.pdf

7. Oświadczenie o przygotowaniu szkolnym    zał6.pdf 

8. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu   zał7.pdf  

9. Oświadczenie o pobieraniu nauki w Odziale Przedszkolnym przez rodzeństwo kandydata   zał8.pdf 

10. Oświadczenie o odległości miejsca zamieszkania od Odziału Przedszkolnego kandydata  
zał9.pdf

11. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica - prawnego opiekuna dziecka  
zał10.pdf

12. Oświadczenie o postępowaniu rekrutacyjnym kandydata w poprzednim przedszkolu 
zał11.pdf 

13. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego   
zał12.pdf

14. Kwestionariusz zgłoszeniowy-nauczyciel  
zał13.pdf

15. Oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel  
zał14.pdf

16. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika - nauczyciel  
zał15.pdf

 
 


 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP