Portal - Korzenna
polski Strona główna / Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014.”
Piątek - 18 stycznia 2019 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski
[historia] [Wydarzenia 2017/2018] [Galeria 2017/2018] [Wydarzenia 2016/2017] [Galeria 2016/2017] [Wydarzenia 2015/2016] [Galeria 2015/2016] [nauczyciele] [samorząd] [rozbudowa szkoły] [sport szkolny] [księga gości] [Konkursy tematyczne - Archiwum] [Europejskie projekty edukacyjne] [budowa hali sportowej] [absolwenci] [Programy profilaktyczne] [Tematy projektów edukacyjnych w gimnazjum] [Plan lekcji] [Muzyka] [Bliżej ludzi, bliżej nieba] [Mieć wyobraźnię miłosierdzia] [Sukcesy uczniów - Archiwum] [Projekty 2014] [Wykaz podręczników 2015/2016] [Dni wolne od zajęć] [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014.” ] [Doradztwo zawodowe] [Konkursy - Archiwum] [Projekty gminne] [Galeria 2014/2015] [Wydarzenia-2014/2015] [wydarzenia - archiwum] [Galeria zdjęć -Archiwum] [kontakt] [Ankieta] [Gminny Konkurs Języka Niemieckiego] [Międzyszkolny Przegląd Literacki] [Gminny Konkurs Ekologiczny] [Konkursy 2017] [Sukcesy uczniów - 2017] [Klasa zerowa -podręczniki] [Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019]
Kapitał ludzki 2007 - 2014

 

Tytuł projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzenna”.

Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 1 283 734,08 zł, dofinansowanie:   85% - EFS oraz 15% - dotacja celowa z budżetu krajowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 
Cele projektu:

1.      Podniesienie jakości w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych
w Gminie Korzenna poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3- i 4- letnich w terminie do 31.12.2014 r.

2.      Stworzenie w 14,25 oddziałach przedszkolnych w okresie do 31.12.2014 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

3.      Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych dzieciom 3- i 4- letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 31.12.2014 r.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 3 zadania:

1.      Organizacja placów zabaw – zakup wyposażenie wraz z montażem.

2.      Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz dostawanie toalet do potrzeb personelu.

3.      Wyposażenie – meble i wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zakup i montaż rolet okiennych, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki do opieki nad dziećmi, zakup sprzętu ICT i oprogramowania.   


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP